Mua lại & sáp nhập doanh nghiệp ( Bước 12)
Hợp nhất doanh nghiệp

Mua lại & sáp nhập doanh nghiệp ( Bước 12)

Bước 12 : Giai đoạn sau khi mua doanh nghiệp Khi giao dịch đã hoàn thành. Doanh nghiệp bán hoàn thành việc ký kết hợp đồng, bạn thực hiện các điều khoản thanh toán và giao dịch kết thúc. Bạn là ...

Mua lại & sáp nhập doanh nghiệp ( Bước 11)
Hợp nhất doanh nghiệp

Mua lại & sáp nhập doanh nghiệp ( Bước 11)

Bước 11 : Ký kết hợp đồng mua doanh nghiệp và kết thúc giao dịch mua bán doanh nghiệp Một khi bạn tìm được doanh nghiệp mà bạn muốn mua, xác định và thương lượng được giá cả làm bạn hài ...

Mua lại & sáp nhập doanh nghiệp ( Bước 9)
Hợp nhất doanh nghiệp

Mua lại & sáp nhập doanh nghiệp ( Bước 9)

Bước 9 : Lựa chọn phương thức thực hiện giao dịch mua bán doanh nghiệp Trên phương diện tài chính, có nhiều cách thức thực hiện một thương vụ mua bán do- anh nghiệp. Tuy nhiên mục tiêu của cả hai ...

Mua lại & sáp nhập doanh nghiệp ( Bước 8)
Hợp nhất doanh nghiệp

Mua lại & sáp nhập doanh nghiệp ( Bước 8)

Bước 8 : Định giá và đàm phán sơ bộ về giá trị của doanh nghiệp mục tiêu mua bán doanh nghiệp Định giá Vấn đề định giá doanh nghiệp luôn luôn là vấn đề cân não giữa bạn và doanh nghiệp ...

Mua lại & sáp nhập doanh nghiệp ( Bước 7)
Hợp nhất doanh nghiệp

Mua lại & sáp nhập doanh nghiệp ( Bước 7)

Bước 7 : Thực hiện rà soát, thẩm định doanh nghiệp mục tiêu để mua bán doanh nghiệp Sau khi đã tiếp cận doanh nghiệp mục tiêu và bạn quyết định muốn biết thêm chi tiết cụ thể, thực tế về ...

Mua lại & sáp nhập doanh nghiệp ( Bước 6)
Hợp nhất doanh nghiệp

Mua lại & sáp nhập doanh nghiệp ( Bước 6)

Bước 6 : Tiếp cận doanh nghiệp mục tiêu để mua bán doanh nghiệp Một khi bạn tìm được doanh nghiệp phù hợp, bạn nên làm một số việc trước khi gặp chủ doanh nghiệp (hoặc người môi giới đại ...

Mua lại & sáp nhập doanh nghiệp ( P5)
Hợp nhất doanh nghiệp

Mua lại & sáp nhập doanh nghiệp ( P5)

Bước 5 : Tìm kiếm doanh nghiệp mục tiêu để mua bán Đây là thời điểm bạn có thể bắt đầu tìm doanh nghiệp phù hợp, bạn có thể vào M&A Portal trong phần tìm mua doanh nghiệp hoặc có thể post ...

Mua lại & sáp nhập doanh nghiệp ( P4)
Hợp nhất doanh nghiệp

Mua lại & sáp nhập doanh nghiệp ( P4)

Bước 4 : Xác định tiêu chí sàng lọc và lựa chọn doanh nghiệp bán mục tiêu Bạn cần đưa ra những tiêu chí rõ ràng để chọn lọc doanh nghiệp mục tiêu nhằm loại bỏ ngay nhưng doanh nghiệp không ...

Mua bán & sáp nhập doanh nghiệp ( P3)
Hợp nhất doanh nghiệp

Mua bán & sáp nhập doanh nghiệp ( P3)

Bước 3: Tập hợp đội ngũ mua bán sáp nhập doanh nghiệp Bạn cần có một đội ngũ nhân sự để giúp bạn chuẩn bị và thực hiện giao dịch. Nhóm này thường gồm cả thành viên trong nội bộ công ty ...

Mua lại & sáp nhập doanh nghiệp ( P2)
Hợp nhất doanh nghiệp

Mua lại & sáp nhập doanh nghiệp ( P2)

Bước 2: Xây dựng kế hoạch thưc hiện mua bán doanh nghiệp Bản kế hoạch này xác định các việc cần phải làm, các xu hướng cơ bản chung của ngành kinh doanh mục tiêu, phương pháp tìm và tiêu chuẩn ...

Mua lại & sáp nhập doanh nghiệp ( P1)
Hợp nhất doanh nghiệp

Mua lại & sáp nhập doanh nghiệp ( P1)

Bước 1: Xác định mục tiêu của giao dịch mua doanh nghiệp Trước khi làm bất cứ một công việc gì, việc đầu tiên bạn cần phải làm là xác định mục tiêu và động cơ chính của bạn. Ngay khi bạn ...

Quy trình mua bán công ty
Hợp nhất doanh nghiệp

Quy trình mua bán công ty

Quy trình mua, bán Công ty Quy trình thực hiện một giao dịch mua, bán doanh nghiệp phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, bao gồm các yếu tố như: - Loại hình giao dịch, - Hoạt động kinh doanh của các bên ...

Tư vấn Mua Bán Và Sáp Nhập Công Ty
Hợp nhất doanh nghiệp

Tư vấn Mua Bán Và Sáp Nhập Công Ty

Tư vấn Mua Bán Và Sáp Nhập Công Ty Luật sư của chúng tôi hành nghề thông qua việc đại diện cho khách hàng là các Quỹ đầu tư, doanh nghiệp trong nước hay các tập đoàn đa quốc gia. Đồng thời, ...