Đăng ký kinh doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn
Công ty TNHH

Đăng ký kinh doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1. Đệ trình hồ sơ đăng ký kinh doanh a) Người thành lập công ty nộp một bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh quy định cho ...