Mua lại & sáp nhập doanh nghiệp ( Bước 11)

Bước 11 : Ký kết hợp đồng mua doanh nghiệp và kết thúc giao dịch mua bán doanh nghiệp
Một khi bạn tìm được doanh nghiệp mà bạn muốn mua, xác định và thương lượng được giá cả làm bạn hài lòng, bạn có thể tiến hành với một hợp đồng được thương lượng dựa trên giá cả và các điều khoản khác với người bán. Luật sư của bạn sẽ tư vấn và thực hiện soạn thảo hợp đồng.
Sau khi hoàn thành tất cả các bước và tiền đã được chuyển tới người sở hữu, bạn có thể hãnh diện mình là chủ sở hữu mới của doanh nghiệp. Cuối cùng giao dịch đã hoàn thành
Chúc mừng bạn – Bây giờ công việc mới thực sự bắt đầu!

Bình luận