Hồ sơ hậu kiểm chất lượng mỹ phẩm
Tiêu chuẩn chất lượng

Hồ sơ hậu kiểm chất lượng mỹ phẩm

Danh mục hồ sơ hậu kiểm chất lượng mỹ phẩm. Công ty Bắc Việt Luật   cung cấp danh mục hồ sơ hậu kiểm trong hoạt động nhập khẩu và phân phối hàng mỹ phẩm để  sau khi doanh nghiệp đăng ...

Các chất cấm sử dụng trong mỹ phẩm
Tiêu chuẩn chất lượng

Các chất cấm sử dụng trong mỹ phẩm

Các chất cấm sử dụng trong mỹ phẩm:Chương IV Thông tư số 06/2011/TT- BYT Về việc ban hành “Quy chế Quản lý mỹ phẩm” quy định những yêu cầu đối với sản phẩm:Các tổ chức, cá nhân chịu ...

Hồ sơ công bố lưu hành mỹ phẩm sản xuất trong nước
Tiêu chuẩn chất lượng

Hồ sơ công bố lưu hành mỹ phẩm sản xuất trong nước

Hồ sơ công bố lưu hành mỹ phẩm sản xuất trong nước bao gồm những tài liệu sau đây:- Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm.- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu ...

Quy trình thanh tra chất lượng mỹ phẩm
Tiêu chuẩn chất lượng

Quy trình thanh tra chất lượng mỹ phẩm

Các quy định về các hình thức thanh tra, kiểm tra chất lượng mỹ phẩm gồm:1. Kiểm tra, thanh tra định kỳ: Kiểm tra, thanh tra định kỳ sẽ đ­ược cơ quan có thẩm ...

Thư ủy quyền của nhà sản xuất Mỹ phẩm
Tiêu chuẩn chất lượng

Thư ủy quyền của nhà sản xuất Mỹ phẩm

Một thư ủy quyền của Nhà sản xuất hoặc chủ Sở hữu sản phẩm cho Công ty nhập khẩu và phân phối MP tại Việt Nam phải có đầy đủ các nội dung sau sẽ được Cục quản lý Dược Việt Nam chấp ...

Khi nào phải công bố mỹ phẩm
Tiêu chuẩn chất lượng

Khi nào phải công bố mỹ phẩm

Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm công bố mỹ phẩm :Đối với mỹ phẩm được sản xuất trong nước: là tổ chức, cá nhân sản xuất ra sản phẩm mỹ phẩm đó.• Đối với mỹ phẩm nhập ...

Các loại mỹ phẩm cần công bố
Tiêu chuẩn chất lượng

Các loại mỹ phẩm cần công bố

Các loại mỹ phẩm sau đây cần công bố:• Kem, nhũ tương, sữa, gel hoặc dầu dùng trên da• Mặt nạ (chỉ trừ sản phẩm làm bong da nguồn gốc hoá học)• Các chất phủ màu (lỏng, nhão, bột)• ...

Công bố lưu hành mỹ phẩm sản xuất trong nước
Tiêu chuẩn chất lượng

Công bố lưu hành mỹ phẩm sản xuất trong nước

Tvấn làm thủ tục công bố mỹ phẩm, soạn thảo hồ sơ công bố, nộp đơn công bố mỹ phẩm, cung cấp hồ sơ ccông bố mỹ phẩm, đại diện giao dịch với cơ quan nhà nước làm dịch vụ công bố ...

Hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu
Tiêu chuẩn chất lượng

Hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu

HỒ SƠ CÔNG CHẤT LƯỢNG BỐ MỸ PHẨM NHẬP NGOẠI BAO GỒM: Thành phần hồ sơ bao gồm những tài liệu sau đây:- Đơn đăng ký lưu hành mỹ phẩm (theo mẫu TT 06/2010)- Giấy phép thành lập hoặc ...