Thay đổi đại diện: chủ doanh nghiệp tư nhân
Thay đổi giám đốc

Thay đổi đại diện: chủ doanh nghiệp tư nhân

Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích1- Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (có chữ ký của người người thừa kế).2- Bản sao hợp lệ một trong ...

 Thay đổi đăng ký kinh doanh người đại diện theo pháp
Thay đổi giám đốc

Thay đổi đăng ký kinh doanh người đại diện theo pháp

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phầnĐăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.Trình tự thực hiện thay đổi ...