Thủ tục cần thiết khi nhập khẩu rượu
Xin giấy phép

Thủ tục cần thiết khi nhập khẩu rượu

Căn cứ Điều 20 Nghị định số 94/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về sản xuất, kinh doanh rượu, thì: “1. Rượu nhập khẩu bao gồm rượu thành phẩm đóng chai, hộp, thùng... để tiêu thụ ngay và ...

Giấy phép quảng cáo mỹ phẩm
Xin giấy phép

Giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

1. Quảng cáo mỹ phẩm được thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng như truyền hình, truyền thanh, trang thông tin điện tử (Internet, Website), sách, báo, tạp chí, tờ rơi, pano, áp phích, ...

Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu
Xin giấy phép

Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu

Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu Bắc Việt Luật cung cấp dịch vụ xin giấy phép bán lẻ rượu: 1. Tư vấn sơ bộ: - Tư vấn về các quy định về kinh doanh rượu - Tư vấn các loại thuế, lệ phí ...

Giấy phép bán lẻ rượu
Xin giấy phép

Giấy phép bán lẻ rượu

B. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ rượu 1. Thương nhân có đăng ký kinh doanh mua, bán rượu. 2. Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng. 3. Có khu vực kinh doanh ...

Giấy phép bán buôn rượu
Xin giấy phép

Giấy phép bán buôn rượu

Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh rượu 1. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn, bán lẻ rượu A. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn, đại lý bán buôn rượu 1. Thương nhân là ...

Giấy phép nhập khẩu rượu
Xin giấy phép

Giấy phép nhập khẩu rượu

Giấy phép nhập khẩu rượu; Dịch vụ tư vấn xin cấp Giấy phép nhập khẩu rượu của công ty đảm bảo làm thủ tục nhanh chóng, an toàn với chi phí dịch vụ thấp nhất. 1. Tư vấn các vấn đề liên ...

Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư
Trung tâm ngoại ngữ

Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư

Theo quy định của Pháp luật Việt Nam Các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sau khi được thành lập, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, ...

Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư
Trung tâm ngoại ngữ

Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư

Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư Các dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra điều chỉnh đầu tư: các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, ...

Đầu tư có điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài
Các Dịch vụ chính

Đầu tư có điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài

Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài: 1. Phát thanh, truyền hình. 2. Sản xuất, xuất bản và phân phối các sản phẩm văn hoá. 3. Khai thác, chế biến khoáng ...

Danh mục lĩnh vực cấm đầu tư
Các Dịch vụ chính

Danh mục lĩnh vực cấm đầu tư

Danh mục lĩnh vực cấm đầu tư I. Các dự án gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng 1. Sản xuất, chế biến các chất ma túy; 2. Đầu tư kinh doanh dịch vụ ...

Thành lập công ty tư vấn xây dựng
Tư vấn Luật cho dự án

Thành lập công ty tư vấn xây dựng

Thành lập công ty tư vấn xây dựng Luật sư chúng tôi tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc thành lập công ty tư vấn xây dựng như sau:  A/ Hồ sơ thành lập công ty kinh doanh tư vấn xây dựng bao ...

Thành lập công ty liên doanh
Công ty liên doanh

Thành lập công ty liên doanh

Chúng tôi tư vấn thành lập công ty liên doanh về các đến vấn đề thành lập công ty liên doanh nước ngoài, quản lý công ty liên doanh nước ngoài. Tư vấn cơ cấu nhân sự trong công ty liên doanh ...

Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty liên doanh
Công ty liên doanh

Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty liên doanh

Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty liên doanh Biên bản về việc họp các cổ đông trước thành lập công ty liên doanh Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty liên doanh nước ngoài Soạn thảo ...

Soạn thảo hợp đồng
Kinh doanh có điều kiện

Soạn thảo hợp đồng

Dịch vụ tư vấn hợp đồng, bao gồm việc chuẩn bị cơ sở pháp lý, đàm phán, soạn thảo, hiệu chỉnh và thẩm định hợp đồng… Nội dung dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng: Tư vấn soạn ...

Thành lập công ty
Công ty cổ phần

Thành lập công ty

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp cho doanh nghiệp

Chuyển nhượng dự án
Quản lý dự án

Chuyển nhượng dự án

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư 1. Trình tự thực hiện chuyển nhượng dự án đầu tư: - Nhà đầu tư nộp hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư ...

Thành lập công ty có vốn 100% nước ngoài
100% vốn nước ngoài

Thành lập công ty có vốn 100% nước ngoài

Thành lập công ty có vốn nước ngoài Trình tự thực hiện tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Bắc Việt Luật bao gồm: 1. Tư vấn miễn phí các vấn đề sau: - Tư vấn Phương thức ...