Thủ tục cần thiết khi nhập khẩu rượu
Xin giấy phép

Thủ tục cần thiết khi nhập khẩu rượu

Căn cứ Điều 20 Nghị định số 94/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về sản xuất, kinh doanh rượu, thì: “1. Rượu nhập khẩu bao gồm rượu thành phẩm đóng chai, hộp, thùng... để tiêu thụ ngay và ...

Giấy phép quảng cáo mỹ phẩm
Xin giấy phép

Giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

1. Quảng cáo mỹ phẩm được thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng như truyền hình, truyền thanh, trang thông tin điện tử (Internet, Website), sách, báo, tạp chí, tờ rơi, pano, áp phích, ...

Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu
Xin giấy phép

Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu

Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu Bắc Việt Luật cung cấp dịch vụ xin giấy phép bán lẻ rượu: 1. Tư vấn sơ bộ: - Tư vấn về các quy định về kinh doanh rượu - Tư vấn các loại thuế, lệ phí ...

Giấy phép bán lẻ rượu
Xin giấy phép

Giấy phép bán lẻ rượu

B. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ rượu 1. Thương nhân có đăng ký kinh doanh mua, bán rượu. 2. Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng. 3. Có khu vực kinh doanh ...

Giấy phép bán buôn rượu
Xin giấy phép

Giấy phép bán buôn rượu

Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh rượu 1. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn, bán lẻ rượu A. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn, đại lý bán buôn rượu 1. Thương nhân là ...

Giấy phép nhập khẩu rượu
Xin giấy phép

Giấy phép nhập khẩu rượu

Giấy phép nhập khẩu rượu; Dịch vụ tư vấn xin cấp Giấy phép nhập khẩu rượu của công ty đảm bảo làm thủ tục nhanh chóng, an toàn với chi phí dịch vụ thấp nhất. 1. Tư vấn các vấn đề liên ...