Giải thể doanh nghiệp
Hội đồng quản trị, cổ đông

Giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp, Hồ sơ, trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 202, 203, 204 Luật Doanh nghiệp 2014.Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận ...

Thông báo con dấu và mẫu dấu doanh nghiệp
Hội đồng quản trị, cổ đông

Thông báo con dấu và mẫu dấu doanh nghiệp

Thông báo về mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diệnTheo quy định tại Khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014, trước khi sử dụng, doanh nghiệp gửi thông báo về mẫu con dấu ...

Bất cập Luật Doanh nghiệp nhìn từ thực tiễn
Hội đồng quản trị, cổ đông

Bất cập Luật Doanh nghiệp nhìn từ thực tiễn

Bất cập Luật Doanh nghiệp nhìn từ thực tiễn Thành lập DN: Đăng ký, hay là “xin”? Những ‘điểm mù’ ở cơ chế cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là nguyên nhân gây ra tình trạng… có ...

Luật doanh nghiệp 2014: những đột phá thể chế
Hội đồng quản trị, cổ đông

Luật doanh nghiệp 2014: những đột phá thể chế

Ngày 26/11, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) gồm 10 Chương 213 Điều với nhiều điểm mới tích cực. Sau cuộc đột phá về thể chế của văn bản mang tên “Luật Doanh nghiệp” năm ...

Thành lập doanh nghiệp 2015: không còn mã ngành
Hội đồng quản trị, cổ đông

Thành lập doanh nghiệp 2015: không còn mã ngành

Bãi bỏ quy định đề nghị doanh nghiệp cung cấp mã ngành khi thực hiện đăng ký kinh doanh Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã bỏ quy định về việc doanh nghiệp phải hoạt động kinh doanh theo đúng ngành, ...

Thành lập công ty 2015: quy định về con dấu
Hội đồng quản trị, cổ đông

Thành lập công ty 2015: quy định về con dấu

Cải cách quan trọng về con dấu trong thành lập công ty Về vấn đề con dấu của doanh nghiệp, dù chưa thể bỏ hoàn toàn việc sử dụng con dấu, nhưng đã có bước cải cách quan trọng. Trước đây ...