Soạn thảo hợp đồng
Tư vấn hợp đồng

Soạn thảo hợp đồng

Dịch vụ tư vấn hợp đồng, bao gồm việc chuẩn bị cơ sở pháp lý, đàm phán, soạn thảo, hiệu chỉnh và thẩm định hợp đồng…Nội dung dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng:Tư vấn soạn ...

Soạn thảo hợp đồng
Tư vấn hợp đồng

Soạn thảo hợp đồng

Tư vấn và soạn thảo hợp đồng trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng như điều khoản thanh toán, phạt hợp đồng, luật áp dụng, cơ quan tài phán…Luật Bắc Việt tư vấn ...