Mua lại & sáp nhập doanh nghiệp ( P5)

Bước 5 : Tìm kiếm doanh nghiệp mục tiêu để mua bán
Đây là thời điểm bạn có thể bắt đầu tìm doanh nghiệp phù hợp, bạn có thể vào M&A Portal trong phần tìm mua doanh nghiệp hoặc có thể post một trang quảng cáo trên Website http://www.duan.vn trong phần “Dành cho bên mua”, đưa ra những tiêu chí cho doanh nghiệp bạn cần mua. Bạn nên kiên trì vì không phải lúc nào hoặc trong một thời gian ngắn bạn có thể tìm được đúng doanh nghiệp bạn cần. Bạn cũng có thể liên hệ với MA Network để được hỗ trợ và tư vấn trong suốt quá trình tìm mua và thực hiện giao dịch mua doanh nghiệp. Ngoài ra, bạn nên làm những công việc sau:
• Kiểm tra tất cả nguồn thông tin mà bạn có thể truy cập được liên quan đến thông tin về bán doanh nghiệp
• Tìm phương pháp để khai thác thông tin từ ngân hàng đầu tư hoặc từ nhân viên môi giới những thông tin không được chính thức công bố.
• Xác định những ấn phẩm, tạp chí trong lĩnh vực mục tiêu nên thường xuyên sử dụng và tra cứu .
• Nhận diện ai là người bạn cần giữ liên lạc ở từng ấn phẩm khác nhau để họ hỗ trợ cung cấp cho bạn những thông tin hay về nền công nghiệp và những doanh nghiệp tiềm năng có giá trị.
• Liệt kê những trang web hay nhất về lĩnh vực rao bán doanh nghiệp.
• Sử dụng phòng thương mại và công nghiệp (VCCI) như một công cụ tìm kiếm và tìm cách gia nhập hoặc cách tiếp cận nguồn thông tin thậm chí ngay cả khi bạn không phải
là thành viên.

Bình luận