Giấy phép nhập khẩu rượu

Giấy phép nhập khẩu rượu; Dịch vụ tư vấn xin cấp Giấy phép nhập khẩu rượu của công ty đảm bảo làm thủ tục nhanh chóng, an toàn với chi phí dịch vụ thấp nhất.

1. Tư vấn các vấn đề liên quan xin cấp Giấy phép nhập khẩu rượu:

Công ty sẽ Tư vấn pháp lý cho khách hàng những vấn đề liên quan đến hoạt động xin cấp Giấy phép nhập khẩu rượu như:

Tư vấn những quy định của pháp luật về cấp Giấy phép nhập khẩu rượu;
Tư vấn điều kiện được cấp Giấy phép nhập khẩu rượu;
Tư vấn thủ tục xin Giấy phép nhập khẩu rượu;
Tư vấn soạn hồ sơ chuẩn xin Giấy phép nhập khẩu rượu;
Tư vấn các vấn đề liên quan khác.
2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý các giấy tờ xin nhập khẩu rượu:

Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc xin cấp Giấy phép nhập khẩu rượu, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;
Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
3. Đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục xin cấp Giấy phép nhập khẩu rượu :

Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, công ty sẽ tiến hành soạn Hồ sơ xin cấp Giấy phép nhập khẩu rượu cho khách hàng;
Đại diện lên Sở Công Thương để nộp Hồ sơ xin cấp Giấy phép nhập khẩu rượu cho khách hàng;
Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở Công Thương, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
Đại diện nhận Giấy phép nhập khẩu rượu tại Sở Công Thương cho khách hàng.

Bình luận