Mua lại & sáp nhập doanh nghiệp ( P4)

Bước 4 : Xác định tiêu chí sàng lọc và lựa chọn doanh nghiệp bán mục tiêu
Bạn cần đưa ra những tiêu chí rõ ràng để chọn lọc doanh nghiệp mục tiêu nhằm loại bỏ ngay nhưng doanh nghiệp không đạt yêu cầu đề ra ngay từ đầu, tránh lãng phí thời gian của cả hai bên. Thường những tiêu chí này liên quan đến những vấn đề sau :
• Doanh nghiệp có hệ thống phân phối và cơ sở khách hàng tại thị trường mục tiêu
• Kết quả hoạt động kinh doanh ổn định về tài chính và tăng trưởng dưới các điều kiện thị trường khác nhau trong những năm vừa qua.
• Doanh nghiệp dẫn đầu một nhánh của lĩnh vực hoạt động hoặc một khu vực địa lý.
• Doanh nghiệp có thương hiệu mạnh và đã có thị phần trên thị trường mục tiêu
• Sản phẩm không dễ bị ảnh hưởng, lỗi thời bởi sự thay đổi nhanh chóng về công nghệ, khoa học kỹ thuật.
• Đội ngũ quản lý tốt, có năng lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm dịch vụ
• Có mối quan hệ tốt, ổn định với khách hàng, nhà cung cấp, chủ nợ và các bên có lợi ích liên quan.
• Còn khả năng phát triển về công suất máy móc trong sản xuất
• Xác định khoảng doanh thu nhỏ nhất và lớn nhất (ví dụ : Doanh thu phải nằm trong khoảng 10 tỷ đến 20 tỷ/năm )
• Xác định khoảng dòng tiền/ hoặc lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBIT- DA).
• Xác định khoảng giá mua doanh nghiệp mục tiêu
• Vị trí địa lý mong muốn
Doanh nghiệp sở hữu tài sản trí tuệ, bí mật công nghệ hoặc đội ngũ công nhân lành nghề…..

Bình luận