Lưu ý sau thành lập công ty: bảo hiểm xã hội
Cam kết WTO về sản phẩm chăn nuôi

Lưu ý sau thành lập công ty: bảo hiểm xã hội

Đăng ký Bảo hiểm xã hội Sau khi thành lập, công ty có nhu cầu đóng BHXH (bắt buộc khi ký hợp đồng lao động với nhân viên) cho nhân viên thì thực hiện: 1. Đăng ký thang bảng lương (tại phòng lao ...