Thay đổi đại diện: Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân do tặng cho doanh nghiệp

THAY ĐỔI CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DO TẶNG, CHO DOANH NGHIỆP:

1- Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (có chữ ký của người tặng cho; người được tặng cho).

2- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người được tặng cho: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

3- Hợp đồng hợp đồng tặng cho doanh nghiệp và các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc tặng cho;

4- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

Bình luận