Hồ sơ hậu kiểm chất lượng mỹ phẩm - an toàn và hiệu quả ( Phần 4)

 

 

TÀI LIỆU VỀ AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ

 

 

 

19

Báo cáo mới nhất về tác dụng phụ hay tác dụng không mong muốn của sản phẩm  

Nhà sản xuất

 

20

Tuyên bố an toàn đối sức khỏe con người, trong đó nêu rõ đánh giá lâm sàng về tính an toàn đối với sức khỏe con người của thành phẩm (trên cơ sở kết quả thử invitro và invivo, nếu có) và nguy cơ của sản phẩm đối với sức khỏe của con người (có ý kiến kết luận có chữ ký, tên + văn bằng chứng chỉ của đánh giá viên) (**)  

Nhà sản xuất

 

21

Phương pháp đã sử dụng để đánh giá về tính an toàn của sản phẩm  (**)  

Nhà sản xuất

 

22

Tóm tắt những tác dụng không mong muốn trên sức khỏe con người.  

Nhà sản xuất

 

23

Các tài liệu có liên quan khác đối với những sản phẩm có công dụng đặc biệt (sản phẩm trắng da đặc biệt, chống nhăn, chống nám, giảm eo , tẩy tế bào chết, sản phẩm làm săn chắc ngực...)  như (**):

-          Đánh giá lâm sàng ở phòng thí nghiệm và trên người;

 

-          tài liệu thử Invitro và Invivo để chứng minh công dụng đặc biệt và nguy cơ gây hại cho cơ thể cần chú ý của sản phẩm...

 

Nhà sản xuất


Lưu ý:

-         Những người có thẩm quyền ký trên, trừ trường hợp giám đốc phụ trách kiểm nghiệm phải có bằng cấp về lĩnh vực mình quản lý.

 

Bình luận