Hồ sơ hậu kiểm chất lượng mỹ phẩm

Danh mục hồ sơ hậu kiểm chất lượng mỹ phẩm
Công ty Bắc Việt Luật   cung cấp danh mục hồ sơ hậu kiểm trong hoạt động nhập khẩuphân phối hàng mỹ phẩm để  sau khi doanh nghiệp đăng ký chất lượng xong và tiến hành các hoạt đọng kiểm soát của nhà nước

DANH MỤC TÀI LIỆU HẬU KIỂM LƯU HÀNH NỘI BỘ CÔNG TY 

 

STT

 

TÊN TÀI LIỆU

 

ĐƠN VỊ CUNG CẤP

 

 

 

  1. I.       CÁC LOẠI GIẤY TỜ HÀNH CHÍNH

 

 

 

1

Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm của Cục QLD

 

Đơn vị phân phối

 

2

Thư ủy quyền của chủ sở hữu sản phẩm hoặc thư thỏa thuận liên quan đến sản phẩm (*)

 

Nhà sản xuất

 

3

Giấy chứng nhận xuất xứ sản phẩm (**)

 

Nhà sản xuất

 

4

Tuyên bố của công ty về việc sản phẩm không có chất cấm và tuân thủ các giới hạn của chất cấm được hạn chế

 

Nhà sản xuất

 

5

Giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động của doanh nghiệp công bố

 

Đơn vị phân phối

 

6

Nhãn bên trong và bên ngoài (ảnh chụp hoặc vẽ), tờ rơi thông tin sản phẩm và hướng dẫn sử dụng (nếu có)

 

Đơn vị phân phối

 

7

Thông tin về nhà sản xuất, lắp ráp, đóng gói (Tên, quốc gia, địa chỉ) (*)

 

Nhà sản xuất

 

8

Tuyên bố của nhà sản xuất rằng sản phẩm được sản xuất phù hợp với Hướng dẫn thực hành sản xuất tốt của ASEAN

 

Nhà sản xuất

   


Lưu ý:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         Những người có thẩm quyền ký trên, trừ trường hợp giám đốc phụ trách kiểm nghiệm phải có bằng cấp về lĩnh vực mình quản lý.

 

Bình luận