Đầu tư có điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài

Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài

 

 

1

Phát thanh, truyền hình.
 

2

Sản xuất, xuất bản và phân phối các sản phẩm văn hoá.
 

3

Khai thác, chế biến khoáng sản.
 

4

Thiết lập hạ tầng mạng viễn thông, truyền dẫn phát sóng, cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet.
 

5

Xây dựng mạng bưu chính công cộng; cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát.
 

6

Xây dựng và vận hành cảng sông, cảng biển, cảng hàng không, sân bay.
 

7

Vận tải hàng hoá và hành khách bằng đường sắt, đường hàng không, đường bộ, đường biển, đường thuỷ nội địa.
 

8

Đánh bắt hải sản.
 

9

Sản xuất thuốc lá.
 

10

Kinh doanh bất động sản.
 

11

Kinh doanh trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối.
 

12

Giáo dục, đào tạo.
 

13

Bệnh viện, phòng khám.
 

14

Các lĩnh vực đầu tư khác trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên cam kết hạn chế mở cửa thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài.
Điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài có dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực đầu tư quy định tại Phụ lục này phải phù hợp với quy định của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận