Tình hình ngành dệt may khi Việt Nam gia nhập WTO?Dệt may là một trong những ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam. Năm 2006, kim ngạch xuất khẩu của ngành này là 5,834 tỷ USD (chiếm khoảng 76% doanh thu của ngành). Năm 2007, xuất khẩu dệt may đạt 7,75 tỷ USD, tăng 31% so với năm 2006.

Hàng dệt may của Việt Nam xuất khẩu sang khoảng 180 thị trường. Các thị trường trọng điểm là Hoa Kỳ, EU, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia. Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt nam sang Hoa kỳ năm 2007 đạt 4,47 tỷ đô la Mỹ, bằng khoảng 57% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này, tiếp theo là thị trường EU với kim ngạch khoảng 1,45 tỷ USD và thị trường Nhật Bản với kim ngạch khoảng 705 triệu USD.

Nguồn nguyên liệu đầu vào của ngành dệt may (bông xơ, sợi, vải) hiện mới đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu. Cụ thể, vải trong nước sản xuất đáp ứng khoảng 30% nhu cầu sử dụng của ngành dệt may; bông mới đáp ứng được 2% nhu cầu (trong khi đó sản lượng bông xơ lại đang có xu hướng giảm mạnh).

Bảng 1 - Tình hình ngành dệt may Việt Nam và mục tiêu đến năm 2020Chỉ tiêuĐơn vị tínhThực hiện


2006Mục tiêu201020152020


1. Doanh thutriệu USD

7.80014.80022.50031.000


2. Xuất khẩutriệu USD

5.83412.00018.00025.000


3. Sử dụng lao độngnghìn người

2.1502.5002.7503.000


4. Tỷ lệ nội địa hoá%

32506070


5. Sản phẩm chính: 
- Bông xơ1000 tấn

8204060


- Xơ, Sợi tổng hợp1000 tấn

-120210300


- Sợi các loại1000 tấn

265350500650


- Vảitriệu m 2

5751.0001.5002.000


- Sản phẩm maytriệu sản phẩm

1.2121.8002.8504.000Nguồn:Quyết định 36/2008/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ

Hộp 1 - Mục tiêu và quan điểm phát triển ngành dệt may Việt Nam

Quan điểm phát triển

  • Phát triển theo hướng chuyên môn hoá, hiện đại hóa, tạo bước nhảy vọt về chất và lượng sản phẩm, tăng trưởng nhanh, ổn định, phát triển nguồn nhân lực cả về chất và lượng, phát triển bền vững, hiệu quả;

  • Lấy xuất khẩu làm mục tiêu cho phát triển của ngành, đồng thời phát triển tối đa thị trường nội địa;

  • Tập trung phát triển mạnh các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, sản xuất nguyên phụ liệu, nâng cao giá trị gia tăng của các sản phẩm trong ngành.

  • Phát triển ngành dệt may gắn với bảo vệ môi trường và xu thế dịch chuyển lao động nông nghiệp nông thôn.

  • Đa dạng hóa sở hữu và loại hình doanh nghiệp trong ngành dệt may, huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước để đầu tư phát triển dệt may Việt Nam.


Mục tiêu cụ thể

  • Tăng trưởng sản xuất hàng năm đạt 16-18% giai đoạn 2008-2010, 12% đến 14% giai đoạn 2011-2020

  • Tăng trưởng xuất khẩu hàng năm đạt 20% giai đoạn 2008-2010 và 15% giai đoạn 2011-2020 


Nguồn: Quyết định 36/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ

Bình luận