Đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kế toán kiểm toán theo cam kết WTO

Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường trong những phân ngành nào của dịch vụ kế toán, kiểm toán, ghi sổ kế toán và dịch vụ thuế?


Đối với lĩnh vực kế toán, kiểm toán, ghi sổ kế toán và dịch vụ thuế, Việt Nam đưa ra cam kết đối với từng phân ngành dịch vụ theo Hệ thống Phân loại sản phẩm chủ yếu (CPC) của Liên Hợp Quốc.

Cụ thể, Việt Nam có cam kết trong các phân ngành:

(Luật sư Vũ Ngọc Dũng (Mobile: 0938188889 – lawyer.vu@bacvietluat.vn) – Công ty Luật Bắc Việt (www.bacvietluat.vn)

Bình luận