Đầu tư nước ngoài - Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường hàng hải trong một Hiệp định song phương rộng hơn mức cam kết trong WTO thì áp dụng quy định nào?

Hỏi: Nếu Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường hàng hải trong một Hiệp định song phương rộng hơn mức cam kết trong WTO thì áp dụng quy định nào?

Đáp:


Theo nguyên tắc về đối xử tối huệ quốc (MFN), nếu Việt Nam đã cam kết dành một ưu đãi nào đó cho một cho doanh nghiệp nước khác theo một Hiệp định song phương ký giữa Việt Nam và nước đó ở mức cao hơn cam kết trong WTO, Việt Nam sẽ phải dành ưu đãi ở mức tương ứng cho tất cả các doanh nghiệp của các thành viên khác trong WTO.

Tuy nhiên, quy tắc MFN không áp dụng đối với cam kết trong lĩnh vực dịch vụ vận tải biển (Việt Nam đã đưa ra ngoại lệ miễn trừ việc áp dụng nguyên tắc MFN trong lĩnh vực này). Vì vậy, những ưu đãi mà Việt Nam dành cho các doanh nghiệp vận tải biển theo các Hiệp định vận tải song phương sẽ không nhất thiết được dành cho các doanh nghiệp đến từ các nước khác trong WTO.

Miễn trừ MFN này sẽ có hiệu lực trong vòng 5 năm kể từ ngày Việt Nam gia nhập WTO (riêng Hiệp định hàng hải giữa Việt Nam và Singapore được miễn 10 năm).

(Luật sư Vũ Ngọc Dũng (Mobile: 0938188889 – lawyer.vu@bacvietluat.vn) – Công ty Luật Bắc Việt (www.bacvietluat.vn)

Bình luận