Hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu

HỒ SƠ CÔNG CHẤT LƯỢNG BỐ MỸ PHẨM NHẬP NGOẠI BAO GỒM.

1. Thành phần hồ sơ bao gồm những tài liệu sau đây:

- Đơn đăng ký lưu hành mỹ phẩm (theo mẫu TT 06/2010)
- Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư của tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký lưu hành mỹ phẩm;
- Trường hợp cơ sở đăng kí không phải là nhà sản xuất ra sản phẩm thì phải có giấy ủy quyền của nhà sản xuất cho cơ sở đứng tên đăng kí lưu hành sản phẩm (POA) được hợp pháp hóa lãnh sự;
- Bảng công thức thành phần: Ghi đầy đủ các thành phần cấu tạo; ghi rõ nồng độ, hàm lượng hoặc tỷ lệ phần trăm của từng thành phần;
- Giấy phép lưu hành tự do CERTIFICATE OF FREE SALE(CFS) được hợp pháp hóa lãnh sự;

2. Cơ quan có thẩm quyền thụ lý hồ sơ.

Mỗi sản phẩm công bố in làm 02 bộ kèm theo các loại giấy tờ nêu trên nộp tại Cục quản lý Dược - Bộ Y tế.

Bình luận