Thư ủy quyền của nhà sản xuất Mỹ phẩm

Một thư ủy quyền của Nhà sản xuất hoặc chủ Sở hữu sản phẩm cho Công ty nhập khẩu và phân phối MP tại Việt Nam phải có đầy đủ các nội dung sau sẽ được Cục quản lý Dược Việt Nam chấp thuận. Thư ủy quyền của nhà sản xuất hoặc Chủ sở hữu sản phẩm cho Công ty nhập khẩu và phân phối sản phẩm tại Việt Nam gồm những yêu cầu gì ?
1. Ngôn ngữ trình bày là tiếng Việt, tiếng Anh hoặc song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.
2. Giấy uỷ quyền phải có đầy đủ các nội dung sau:
a) Tên, địa chỉ của nhà sản xuất; trường hợp bên uỷ quyền là chủ sở hữu sản phẩm thì cần nêu rõ tên, địa chỉ của chủ sở hữu sản phẩm và tên, địa chỉ của nhà sản xuất;
b) Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân được ủy quyền;
c) Phạm vi ủy quyền (đứng tên công bố và phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam);
d) Nhãn hàng hoặc tên sản phẩm được ủy quyền;
đ) Thời hạn ủy quyền;
e) Cam kết của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm cung cấp đầy đủ Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường tại Việt Nam;
g) Tên, chức danh, chữ ký của người đại diện cho bên uỷ quyền.
Nếu quý vị có nhu cầu sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi. Xin vui lòng liên hệ để được tư vấn miễn phí về thủ tục công bố mỹ phẩm và sử dụng dịch vụ

Hãy liên hệ với Bắc Việt Luật khi doanh nghiệp của bạn thực hiện các công việc liên quan nhập khẩu Mỹ phẩm, công bố Mỹ Phẩm. ( HOTLINE: 0938188889 )

Bình luận