Thay đổi đăng ký kinh doanh: thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân do bán doanh nghiệp

THAY ĐỔI CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DO CHỦ DOANH NGHIỆP BÁN:

1- Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (có chữ ký của người bán, người mua).

2- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người mua: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

3- Hợp đồng mua bán và các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng;

4- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhvà đăng ký thuế;

Bình luận