Đầu tư nước ngoài - Dịch vụ vận tải trước và sau nhập WTO của doanh nghiệp FDI

Hỏi: Doanh nghiệp FDI cung cấp dịch vụ vận tải đã được cấp phép trước khi Việt Nam gia nhập WTO có phải thay đổi hoạt động của mình để phù hợp với các cam kết trong WTO không?

Đáp:


Theo cam kết chung về dịch vụ của Việt Nam khi gia nhập WTO, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ (dịch vụ hàng hải, dịch vụ vận tải đường bộ…) có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép trước khi Việt Nam gia nhập WTO sẽ tiếp tục được hoạt động theo đúng quy định trong giấy phép.

Các mức cam kết của Việt Nam trong WTO (trong nhiều trường hợp khắt khe hơn quy định trong giấy phép đã cấp cho các doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực này) sẽ không áp dụng cho các doanh nghiệp này.

Nói cách khác, chỉ những trường hợp muốn lập hiện diện thương mại (liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn FDI) sau ngày Việt Nam gia nhập WTO (sau 11/1/2007) mới phải tuân thủ theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam trong lĩnh vực liên quan./

(Luật sư Vũ Ngọc Dũng (Mobile: 0938188889 – lawyer.vu@bacvietluat.vn) – Công ty Luật Bắc Việt (www.bacvietluat.vn)

Bình luận