Đầu tư nước ngoài - Doanh nghiệp hàng hải nước ngoài và tàu của họ khi cập cảng Việt Nam được sử dụng các dịch vụ tại cảng theo điều kiện nào?

Hỏi: Doanh nghiệp hàng hải nước ngoài và tàu của họ khi cập cảng Việt Nam được sử dụng các dịch vụ tại cảng theo điều kiện nào?

Đáp: Theo cam kết của Việt Nam trong WTO, các tàu vận tải nước ngoài được sử dụng các dịch vụ sau đây tại các cảng Việt Nam theo điều kiện hợp lý và như các tàu Việt Nam:


  • Hoa tiêu;

  • Lai dắt;

  • Cung cấp lương thực, thực phẩm nhiên liệu và nước;

  • Thu gom nước và nước dằn thải;

  • Dịch vụ của cảng vụ;

  • Phao tiêu báo hiệu;

  • Các dịch vụ trên bờ cần thiết cho hoạt động của tàu, bao gồm thông tin liên lạc, cung cấp điện và nước;

  • Trang thiết bị sửa chữa khẩn cấp;

  • Dịch vụ neo đậu, cập cầu và neo buộc tàu;

  • Tiếp cận các dịch vụ đại lý hàng hải.


(Luật sư Vũ Ngọc Dũng (Mobile: 0938188889 – lawyer.vu@bacvietluat.vn) – Công ty Luật Bắc Việt (www.bacvietluat.vn)

Bình luận