Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu

Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu
Bắc Việt Luật cung cấp dịch vụ xin giấy phép bán lẻ rượu:
1. Tư vấn sơ bộ:
- Tư vấn về các quy định về kinh doanh rượu
- Tư vấn các loại thuế, lệ phí liên quan;
- Phân tích các thị trường tiềm năng liền kề;
- Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng hoàn thiện các điều kiện cần thiết để làm thủ tục xin cấp phép bán lẻ rượu;

2. Điều kiện kinh doanh bán lẻ rượu:
- Trong giấy đăng ký kinh doanh do sở kế hoạch và đầu tư có kinh doanh mua bán rượu.
- Có địa điểm kinh doanh cố định địa chỉ rõ ràng (đối với trường hợp thuê địa điểm kinh doanh thời gian thuê tối thiểu là 01 năm trở lên)
- Có khu vực kinh doanh rượu riêng biệt, bảo đảm những điều kiện về bảo quản chất lượng rượu, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy.
- Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhà cung cấp rượu (thương nhân nhập khẩu, cơ sở sản xuất hoặc của thương nhân bán buôn)
4. Khách cần cung cấp những tài liệu sau xin giấy phép kinh doanh rượu
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( Bản sao công chứng)
- Giấy chứng nhận mã số thuế ( Bản sao công chứng)
- Giấy tờ chứng nhận địa điểm kinh doanh hợp pháp – hợp đồng thuê địa điểm.
- Bảng kê các loại rượu và nguồn gốc các loại rượu định kinh doanh ( List theo danh sách)
- Bảng kê các thiết bị kiểm tra và điều chính nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh rượu ( List theo danh sách)
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm ( Cho cơ sở kinh doanh )
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy ( Cho cơ sở kinh doanh)
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện môi trường ( UBND Quận cấp)
5. Chúng tôi nhận ủy quyền xin giấy phép kinh doanh rượu
- Nộp hồ sơ đề nghị cấp phép kinh doanh rượu theo ủy quyền của khách hàng.
- Nộp các khoản phí, lệ phí tại cơ quan nhà nước cho khách hàng.
- Nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh rượu tại cơ quan nhà nước
6. Thời gian thực hiện dịch vụ: 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ khách hàng 
Lưu ý:
- Định kỳ sáu tháng( hoặc một năm) thương nhân phải gửi báo cáo tình hình kinh doanh rượu cho cơ quan đã cấp phép
7. Các giấy phép cần có trước khi xin giấy phép rượu:
- Giấy phép đảm bảo môi trường – 15 ngày làm việc:
- Giấy phép Phòng cháy chữa cháy: – 15 ngày làm việc:
- Giấy phép cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm:
- Khi có đủ các giấy tờ và 3 giấy phép trên thì nộp hồ sơ để xin giấy phép bán lẻ rượu:

 

 

Bình luận