Thành lập trường mầm non tư thục

Dịch vụ   thành lập trường mầm non tư thục tại Luật Bắc Việt

1. Trình tự tiến hành dịch vụ:

- Tổ chức hoặc cá nhân lập hồ sơ theo quy định; sau khi hoàn thiện nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa UBND cấp huyện

- Phòng giáo dục và đào tạo nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả theo hẹn

2. Thành phần, số lượng hồ sơ thành lập trường mầm non:

2.1. Thành phầnhồ sơ thành lập trường mầm non:

- Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ, mầm non;

- Tờ trình về Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ;

- Dự thảo quy chế hoạt động của nhà trường, nhà trẻ mầm non;

- Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan về việc thành lập nhà trường, nhà trẻ;

- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của UBND cấp huyện (nếu có);

- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ (có công chứng)  của ng­ười dự kiến làm hiệu trưởng

3. Thời hạn dịch vụ: 45 ngày kể từ ngày nhận đủ thủ tục, hồ sơ
 

Bình luận