Thành lập công ty có vốn 100% nước ngoài

Thành lập công ty có vốn nước ngoài. Trình tự thực hiện tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Luật Bắc Việt bao gồm:
1. Tư vấn miễn phí các vấn đề sau:
- Tư vấn Phương thức hoạt động và điều hành;Cơ cấu tổ chức và mô hình công ty
- Tư vấn Quyền và nghĩa vụ của các thành viên; Mối quan hệ giữa các chức danh quản lý công ty
- Tư vấn Tỷ lệ và phương thức góp vốn, phân chia lợi nhuận, xử lý nghĩa vụ
2. Đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục
Ký hợp đồng => Soạn thảo hồ sơ =>  Nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền => Chờ theo dõi hồ sơ = > Nhận kết quả => Công chứng giấy tờ hồ sơ => Xin giấy phép sử dụng con dấu => Khắc dấu => Hoàn thành công việc

3. Hỗ trợ sau thành lập miễn phí:
- Cung cấp bộ hồ sơ nội bộ;
- Tư vấn miễn phí 1 năm;
- Tra cứu khả năng bảo hộ nhãn hiệu;
- Tư vấn thiết kế logo, bộ nhận diện thương hiệu với chi phí hỗ trợ thấp nhất;

 

Bình luận