Tên công ty: có ý nghĩa truyền đạt một lợi ích

Sử dụng một cái tên công ty có ý nghĩa và truyền đạt một lợi ích

Một cái tên có nghĩa tức là khi đọc lên người ta sẽ hiểu được ý nghĩa của nó là gì hoặc chí ít cũng có một vài chi tiết gợi liên tưởng đến hoạt động của công ty.

Yanik Silver lấy ví dụ: Khi ông đặt tên cho cuốn sách "Moonlighting on the Internet” (Làm việc đêm trên Internet), từ "Moonlighting" ngay lập tức truyền đạt rằng đây là về việc sử dụng Internet trong thời gian rảnh rỗi của bạn để kiếm thêm tiền.

Ngoài ra, bạn nên chắc chắn rằng tên công ty không bao hàm quá rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty, đôi khi chỉ cần nhấn mạnh vào một thế mạnh là đủ.

( Chúng tôi tư vấn tổng thể giải pháp cho khách hàng không chỉ là việc thành lập doanh nghiệp mà còn: Chiến lược thương hiệu; Nhận diện thương hiệu, biển bảng công ty, các nhận thức công ty; đào tạo kỹ năng sau thành lập – 01686319999)

Bình luận