Thay đổi tên công ty

 THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY


1. Pháp luật về tên công ty:

+ Tên công ty gồm: Tên tiếng việt, Tên viết gia dịch quốc tế và Tên viết tắt. Doanh nghiệp có thể điều chỉnh một trong số các tên nêu trên hoặc cả 3 tên đó.

+ Tên giao dịch được dịch tương ứng từ tên tiếng việt của doanh nghiệp, tên viết tắt được lấy từ các chữ cái của tên tiếng việt hoạc tên giao dịch, vì thế khi doanh nghiệp điều chỉnh 1 tên thì có thể phải điều chỉnh cả 3 tên.

+ Đối với việc đổi tên tiếng việt, Doanh nghiệp sẽ phải đổi lại không chỉ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà còn cả Dấu công ty và Giấy chứng nhận đăng ký Thuế.

Còn việc thay đổi tên viết bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt sẽ chỉ phải đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và điều chỉnh thông tin với cơ quan Thuế quản lý (không phải xin đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký Thuế);

2. Soạn thảo hồ sơ thay đổi tên Doanh nghiệp:

+ Quyết định về việc thay đổi tên;

+ Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh;

+ Thông báo lập sổ đăng ký thành viên/cổ đông (đối với trường hợp thay đổi lần đầu);

+ Giấy ủy quyền;

+ Biên bản họp về việc thay đổi tên

+ Các giấy tờ khác có liên quan.

3. Đại diện thực hiện các thủ tục:

+ Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh;

+ Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ;

+ Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc lại dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp;

+ Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty;

Quý khách hàng có nhu cầu xin vui lòng gọi: Hotline: 0938188889  để được tư vấn miễn phí nhanh nhất!

Bình luận