Năng lực cạnh tranh của ngành chăn nuôi của Việt Nam như thế nào?Trong điều kiện mức sống của người Việt Nam được cải thiện, nhu cầu đối với các thực phẩm giàu đạm của Việt Nam cũng tăng lên (thịt, trứng, sữa). Cầu đối với ngành chăn nuôi vì vậy ngày càng tăng.

Vào thời điểm 2006, trước khi Việt Nam gia nhập WTO, ngành chăn nuôi chiếm 23% trong tổng giá trị sản phẩm nông nghiệp Việt Nam với sản lượng thịt các loại đạt khoảng 3,4 triệu tấn. Vật nuôi chủ yếu bao gồm lợn, gia cầm, trâu bò và ong.

Năng lực cạnh tranh của hầu hết các sản phẩm chăn nuôi Việt Nam thấp do quy mô sản xuất nhỏ, năng suất thấp, tỷ lệ hao hụt đàn do dịch bệnh cao. Trong số các sản phẩm chăn nuôi, mỗi năm, Việt Nam mới chỉ xuất khẩu được 20-30 ngàn tấn thịt lợn (chiếm khoảng 2-3% sản lượng thịt lợn của cả nước), mật ong 10-15 ngàn tấn. Các sản phẩm còn lại đều để tiêu dùng trong nước. Sữa tươi mới chỉ đáp ứng được khoảng 20% nhu cầu tiêu dùng sữa tươi trong nước, số còn lại phải nhập khẩu hoàn toàn.

Bảng 1 – Tình hình ngành chăn nuôi trâu bò


Các yếu tốNăm 2006Năm 2007Ghi chúSố lượng9,4 triệu con


(bò 6,5 triệu, trâu 2,9 triệu)9,7 triệu con


(bò 6,7 triệu, trâu gần 3 triệu)Đàn bò sữa giảm từ 113.000 con năm 2006 xuống còn 110.000 con năm 2007Sản lượng thịt223.000 tấn273.000 tấnSản lượng sữa tươi216.000 tấn234.000 tấn Bảng 2 – Tình hình ngành chăn nuôi lợn
Các yếu tốNăm 2006Năm 2007Ghi chúSố lượng26,8 triệu con26,6 triệu conThịt lợn chiếm trên 70% sản lượng thịt hơi các loạiSản lượng thịt hơi2,5 triệu tấn2,55 triệu tấn Bảng 3 – Tình hình ngành sản xuất gia cầmCác yếu tốNăm 2006Năm 2007Số lượng214 triệu con226 triệu conSản lượng thịt hơi770.000 tấn372.000 tấnSản lượng trứng3,97 tỷ quả4,4 tỷ quả Bảng 4 – Tình hình ngành OngCác yếu tốNăm 2006Năm 2007Số lượng680.000 đàn680.000 đànSản lượng mật (chưa tinh chế)16.700 tấn.16.700 tấnBình luận