Doanh nghiệp nên tận dụng hay đối phó với các tác động theo cam kết như thế nào?Do khả năng cạnh tranh thấp nên gần như 100% sản phẩm chăn nuôi (trừ mật ong) là để tiêu dùng trong nước. Trong bối cảnh hội nhập, ngành chăn nuôi cần rất nỗ lực để cạnh tranh, mà trước hết là duy trì được thị phần trong nước. Các doanh nghiệp và nông dân trong ngành chăn nuôi cần tập trung vào các giải pháp sau:

  • Tổ chức lại sản xuất theo hướng tập trung nhằm kiểm soát dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh môi trường.

  • Thực hiện nghiêm túc quy trình sản xuất và phòng chống dịch bệnh nhằm hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

  • Nâng cao chất lượng con giống và hạ giá thành thức ăn chăn nuôi

  • Đối với một số tỉnh ở Đồng bằng Sông Hồng có lợi thế sản xuất thịt lợn xuất khẩu (lợn sữa, lợn choai, lợn mảnh) thực hiện các biện pháp tổ chức vùng sản xuất an toàn dịch bệnh

  • Đối với sản phẩm ong: Thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm soát chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm mật ong nhằm duy trì được các thị trường xuất khẩu như EU, Mỹ, Nhật...


 

Bình luận