Logo công ty: màu sắc logo thế nào?

Màu sắc trong logo công ty

- Màu sắc nhằm mục đích gợi nên đặc thù, độ sáng và tạo các hiệu ứng 3 chiều cho biểu tượng trong logo công ty
- Màu sắc mang tính biểu tượng và để cân bằng âm dương cho màu biểu tượng logo công ty
- Màu sắc để cường điệu hóa, ngụy trang và che đậy nền trong logo công ty
hững Yếu Tố Phong Thủy Trong Thiết Kế Logo công ty 

Bình luận