Tên công ty: Cần rõ ràng khi đọc to

Tên công ty giống tên gọi của một con người. Nó gắn liền với cả cuộc đời phát triển công ty của họ

Tên cần rõ ràng khi nó đọc to

Tên công ty của bạn có thể được nhắc nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng cũng như nhiều cuộc trò chuyện nên việc dễ đọc, dễ nhớ là điều tối thiểu nên có.

Thực tế, thành công trong việc đặt tên của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới như Coca-Cola hay Jimmy John là nhờ việc lặp lại các phụ âm đầu, tạo nên điệp âm và độ dễ nhớ cho nhiều người khi đọc chúng.

( Chúng tôi tư vấn tổng thể giải pháp cho khách hàng không chỉ là việc thành lập doanh nghiệp mà còn: Chiến lược thương hiệu; Nhận diện thương hiệu, biển bảng công ty, các nhận thức công ty; đào tạo kỹ năng sau thành lập – 0386319999)

Bình luận