Đầu tư nước ngoài - Việt Nam cam kết gì về mở cửa thị trường vận tải đường sắt?

Hỏi: Việt Nam cam kết gì về mở cửa thị trường vận tải đường sắt?


Đáp: Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết cho phép các nhà đầu tư nước ngoài được tham gia thị trường dịch vụ vận chuyển hàng hóa và vận chuyển hành khách bằng đường sắt tại Việt Nam từ 11/1/2007 dưới hình thức duy nhất là thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam trong đó phần vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 49% tổng vốn pháp định.

Trước thời điểm Việt Nam gia nhập WTO, lĩnh vực đường sắt là lĩnh vực chưa mở cửa cho đầu tư nước ngoài. Như vậy, về nguyên tắc, sau 11/1/2007, cạnh tranh trong lĩnh vực này sẽ mạnh mẽ hơn do nhà đầu tư nước ngoài đã được phép tham gia vào thị trường này.

(Luật sư Vũ Ngọc Dũng (Mobile: 0938188889 – lawyer.vu@bacvietluat.vn) – Công ty Luật Bắc Việt (www.bacvietluat.vn)

Bình luận