Nhà đầu tư nước ngoài có thể cung cấp dịch vụ hàng hải tại Việt Nam dưới các hình thức nào?

Hỏi:

Nhà đầu tư nước ngoài có thể cung cấp dịch vụ hàng hải tại Việt Nam dưới các hình thức nào?

Đáp:

 Việt Nam cam kết cho phép các nhà đầu tư nước ngoài được cung cấp dịch vụ vận tải biển (hàng hải) tại Việt Nam dưới các hình thức hiện diện sau với các điều kiện nhất định:


Trường hợp cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa:

Nhà đầu tư nước ngoài chỉ được thành lập doanh nghiệp liên doanh với đối tác Việt Nam để vận hành (khai thác) đội tàu treo cờ Việt Nam với các điều kiện sau:

  1. Được thành lập sau ngày 11/1/2009;

  2. Phần vốn góp của phía nước ngoài không vượt quá 49% vốn pháp định của liên doanh;

  3. Thuyền viên nước ngoài được phép làm việc trên các tàu biển treo cờViệt Nam (hoặc được đăng ký ở Việt Nam) thuộc sở hữu của các doanh nghiệp liên doanh tại Việt Nam nhưng tổng số không vượt quá 1/3 định biên của tàu. Thuyền trưởng hoặc thuyền phó thứ nhất phải là công dân Việt Nam.


Trường hợp cung cấp dịch vụ liên quan đến vận tải biển quốc tế (tức là các dịch vụ tích hợp liên quan đến hàng hóa mà doanh nghiệp nước ngoài đã đảm trách khâu vận tải biển):

Các công ty vận tải biển nước ngoài có thể hiện diện tại Việt Nam dưới các hình thức sau và điều kiện hoạt động sau:

Về hình thức:
- Thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam ngay sau ngày 11/1/2007 với điều kiện tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài không quá 51% vốn điều lệ của liên doanh;

Tuy nhiên, số lượng liên doanh do các công ty vận tải biển nước ngoài được phép thành lập tại thời điểm gia nhập không vượt quá 5. Sau đó, cứ hai năm một sẽ cho phép thêm 3 liên doanh. Sau 5 năm kể từ khi gia nhập, sẽ không hạn chế số lượng liên doanh.

- Thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài kể từ ngày 11/1/2012.

Điều kiện về loại hoạt động:

Doanh nghiệp FDI chỉ được phép cung cấp các dịch vụ liên quan đến vận tải biển sau:

- Bán và tiếp thị dịch vụ vận tải biển qua giao dịch trực tiếp với khách hàng, từ niêm yết giá tới lập chứng từ;
- Đại diện cho chủ hàng;
- Cung cấp các thông tin kinh doanh theo yêu cầu;
- Chuẩn bị tài liệu liên quan tới chứng từ vận tải bao gồm chứng từ hải quan hoặc các chứng từ khác liên quan đến xuất xứ và đặc tính của hàng vận chuyển;
- Cung cấp dịch vụ vận tải biển bao gồm cả dịch vụ vận tải nội địa bằng tàu mang cờ Việt Nam trong trường hợp cung cấp dịch vụ vận tải tích hợp;
Từ ngày 11/1/2012 các doanh nghiệp này có thể cung cấp thêm các dịch vụ:
- Thay mặt công ty tổ chức cho tàu vào cảng hoặc tiếp nhận hàng khi có yêu cầu;
- Đàm phán và ký hợp đồng vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa liên quan tới hàng hóa do công ty vận chuyển.

Chú ý: Các doanh nghiệp FDI chỉ được thực hiện các dịch vụ liên quan đến vận tải biển này với điều kiện:
- Các dịch vụ đó là nhằm phục vụ cho hàng hóa do chính doanh nghiệp nước ngoài đó vận chuyển; và
- Các dịch vụ này là cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ vận tải tích hợp cho hành khách của họ (trong đó vận tải biển quốc tế là công đoạn chính và do doanh nghiệp nước ngoài đó thực hiện).

Như vậy là chúng ta thấy được việc khi thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ta cần làm gì? Chú ý khi nào được thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, khi nào chỉ được liên doanh.

(Luật sư Vũ Ngọc Dũng (Mobile: 0938188889 – lawyer.vu@bacvietluat.vn) – Công ty Luật Bắc Việt (www.bacvietluat.vn)

Bình luận