Đầu tư nước ngoài - Doanh nghiệp Việt đầu tư ra nước ngoài thì kiểm toán nước ngoài có được không

Hỏi:Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư và hoạt động ở nước ngoài có được sử dụng dịch vụ doanh nghiệp kế toán, kiểm toán nước ngoài không?


Đáp: Trong Biểu cam kết, việc các doanh nghiệp kế toán, kiểm toán ở nước ngoài cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp đầu tư và hoạt động ở nước ngoài được xếp vào diện “cung cấp dịch vụ qua phương thức 2” (tiêu dùng ở nước ngoài).

Theo cam kết, Việt Nam không hạn chế phương thức tiêu dùng ở nước ngoài đối với các dịch vụ kiểm toán, kế toán, ghi sổ kế toán, dịch vụ thuế. Như vậy các doanh nghiệp, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài và hoạt động ở nước ngoài có quyền thuê của các doanh nghiệp  kế toán, kiểm toán nước ngoài thực hiện dịch vụ này cho mình.

(Luật sư Vũ Ngọc Dũng (Mobile: 0938188889 – lawyer.vu@bacvietluat.vn) – Công ty Luật Bắc Việt (www.bacvietluat.vn)

Bình luận