Những việc cần làm sau thành lập công ty: mua phần mềm kê khai thuế

Mua phần mềm báo cáo thuế qua mạng

1. Việc lập tờ khai thuế GTGT, Thuế TNDN, thuế TNCN đều được làm trên phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế miễn phí (hiện tại là phần mềm HTKKT 3.1.7, phần mềm này sẽ được Tổng Cục Thuế thông báo khi nâng cấp).

2. Về việc nộp Tờ khai:

Hiện nay hầu hết các doanh nghiệp đều đã bắt buộc phải kê khai báo cáo thuế qua mạng, doanh nghiệp sẽ mua phần mềm để thực hiện việc nộp thuế này. Có rất nhiều nhà cung cấp phần mềm, doanh nghiệp có thể chọn bất cứ đơn vị nào.

Hoặc có thể liên hệ với Luật sư tư vấn của chúng tôi để được hỗ trợ tìm nhà cung cấp phần mềm kê khai thuế qua mạng tốt nhất.

Bình luận