Lưu ý sau thành lập công ty: bảo hiểm xã hội

Đăng ký Bảo hiểm xã hội

Sau khi thành lập, công ty có nhu cầu đóng BHXH (bắt buộc khi ký hợp đồng lao động với nhân viên) cho nhân viên thì thực hiện:

1. Đăng ký thang bảng lương (tại phòng lao động thương binh và xã hội).

2. Đăng ký tham gia BHXH lần đầu tại cơ quan BHXH cấp Quận/huyện.

Bình luận