Chuyển nhượng dự án

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư
1. Trình tự thực hiện chuyển nhượng dự án đầu tư:
- Nhà đầu tư nộp hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư nơi đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư
- Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư cấp mới hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư
 2. Thành phần, số lượng hồ sơ xin chuyển nhượng dự án đầu tư:

- Văn bản đăng kí chuyển nhượng dự án

- Hợp đồng chuyển nhượng dự án

- Văn bản về tư cách pháp lý của bên nhận chuyển nhượng.

- Báo cáo tình hình hoạt động triển khai dự án.
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.
- Số lượng: 01 bộ hồ sơ

Bình luận