Dịch vụ mở Trung tâm ngoại ngữ

Hồ sơ mở trung tâm ngoại ngữ bao gồm như sau:

1. Đơn xin mở Trung tâm ngoại ngữ,

- Giám đốc hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty, doanh nghiệp đứng tên trong đơn xin mở Trung tâm.

- Đơn phải có xác nhận của ủy ban Nhân dân phường (xã) nơi Giám đốc thường trú hoặc cơ quan quản lý người đứng tên trong đơn.

- Có ý kiến của Phòng Giáo dục Đào tạo Quận, Huyện  nơi mở Trung tâm.

- Đối với tổ chức, cá nhận có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư miễn xác nhận của UBND phường ( xã).

2. Đề án tổ chức và hoạt động:

-  Mục đích, Phương hướng hoạt động.

- Kế hoạch chương trình giảng dạy.

- Quy mô đào tạo.

- Cơ sở vật chất; phương tiện, đồ dùng giảng dạy và quy mô phát triển.

- Tổ chức nhân sự: Giám đốc; Danh sách trích ngang giáo viên, kế toán, thủ quỹ.

- Đối tượng và kế hoạch tuyển sinh.

- Tài chính.

-  Kiến nghị và cam kết.

3. Hồ sơ của Giám đốc

-  Lý lịch có xác nhận của ủy ban Nhân dân phường, xã hoặc của cơ quan chủ quản.

-  Bản sao hộ khẩu thường trú tại  địa phương hoặc đăng ký tạm trú dài hạn có thị thực (đối với người nước ngoài).

4. Hồ sơ về cơ sở vật chất

-  Nếu mặt bằng của tổ chức hoặc cá nhân người đứng tên mở Trung tâm thì photo văn bản quyền sử dụng nhà, đất hoặc xác nhận của cơ quan chủ quản.

-  Nếu mặt bằng thuê mướn của trường học phải do Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường ký hợp đồng

-  Nếu mặt bằng thuê mướn, hợp đồng của cơ quan, công ty … phải do Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý ký hợp đồng.

-  Nếu mặt bằng thuê mướn, hợp đồng của tư nhân phải có công chứng Nhà nước.

- Nội dung Hợp đồng thuê mướn mặt bằng phải ghi rõ thời gian  ít nhất từ 01 năm trở lên và nghĩa vụ nộp thuế nếu có .

5. Hồ sơ giáo viên, nhân viên kế toán

-  Lý lịch có xác nhận của ủy ban Nhân dân phường, xã hoặc cơ quan chủ quản.

-  Văn bằng có thị thực.

-  Phiếu khám sức khỏe do Phòng khám khu vực hoặc bệnh viện cấp (Người đang trực tiếp làm việc trong các trường do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý được miễn trừ ).

-  Hợp đồng lao động (giao cho người lao động 01 bản).

 

Bình luận