Đầu tư nước ngoài và cam kết trong lĩnh vực bảo hiểm - WTO

Việt Nam có cam kết trong những phân ngành nào của dịch vụ bảo hiểm?


Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường trong các phân ngành dịch vụ bảo hiểm sau

(Luật sư Vũ Ngọc Dũng (Mobile: 0938188889 – lawyer.vu@bacvietluat.vn) – Công ty Luật Bắc Việt (www.bacvietluat.vn)

Bình luận