Đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bảo hiểm Việt Nam có quyền áp dụng các biện pháp hạn chế khác không?

Ngoài các hạn chế đối với dịch vụ bảo hiểm như đã liệt kê trong biểu cam kết dịch vụ, Việt Nam có quyền áp dụng các biện pháp hạn chế khác không?


Ngoài các hạn chế liệt kê trong Biểu cam kết (như đã trình bày ở các câu trên), Việt Nam hoàn toàn có quyền áp dụng các điều kiện kỹ thuật khác để đảm bảo năng lực của nhà cung cấp dịch vụ và chất lượng dịch vụ. Đặc biệt đối với các dịch vụ tài chính thì các Thành viên WTO còn được áp dụng các điều kiện thận trọng khác để đảm bảo sự ổn định của thị trường tài chính.

(Luật sư Vũ Ngọc Dũng (Mobile: 0938188889 – lawyer.vu@bacvietluat.vn) – Công ty Luật Bắc Việt (www.bacvietluat.vn)

Bình luận