Việt Nam cam kết mở cửa thị trường những dịch vụ phân phối nào

 Cam Kết Mở Cửa Thị Trường Dịch Vụ Phân Phối

Việt Nam cam kết mở cửa thị trường những dịch vụ phân phối nào khi gia nhập WTO?Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết mở cửa tất cả các phân ngành dịch vụ phân phối theo phân loại của WTO, bao gồm:

  • Dịch vụ đại lý hoa hồng;

  • Dịch vụ bán buôn;

  • Dịch vụ bán lẻ (bao gồm cả hoạt động bán hàng đa cấp);

  • Dịch vụ nhượng quyền thương mại.Bình luận