Nhà phân phối có vốn đầu tư nước ngoài được phép phân phối

Nhà phân phối có vốn đầu tư nước ngoài được phép phân phối những loại hàng hóa nào?


Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết mở cửa các dịch vụ phân phối đối với tất cả các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam và các sản phẩm nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam kể từ ngày 11/1/2007, trừ một số mặt hàng thuộc các nhóm sau đây:

-  Thuốc lá và xì gà;
-  Sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình;
-  Kim loại quý và đá quý;
-  Dược phẩm;
-  Thuốc nổ;
-  Dầu thô và dầu đã qua chế biến;
-  Gạo, đường mía và đường củ cải.

Việc hạn chế phân phối những loại mặt hàng này được dỡ bỏ dần theo lộ trình (giảm dần các mặt hàng thuộc diện bị cấm phân phối đối với nhà phân phối có vốn đầu tư nước ngoài).

Ngoại lệ:

Hạn chế về loại hàng hóa được phép phân phối này không áp dụng đối với các nhà phân phối có vốn đầu tư nước ngoài đã được thành lập tại Việt Nam trước ngày 11/1/2007 (thời điểm Việt Nam gia nhập WTO) nếu giấy phép đầu tư cho phép họ phân phối các mặt hàng này.


Hộp 1 – Có thể tìm danh sách chính xác các loại hàng hóa không cam kết mở cửa cho dịch vụ phân phối ở đâu?
Danh mục chính xác các loại mặt hàng không mở cửa cho dịch vụ phân phối nước ngoài được quy định tại Quyết định 10/2007/QĐ-BTM của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương).
Danh mục này được xác định theo mã phân loại HS của biểu thuế quan.
Nhà phân phối nước ngoài hoặc có vốn đầu tư nước ngoài không được phép phân phối các mặt hàng thuộc danh mục này tại Việt Nam. 

Bình luận