Đầu tư nước ngoài - Việt Nam cam kết gì về mở cửa vận tải đường bộ?

Hỏi: Việt Nam cam kết gì về mở cửa vận tải đường bộ?


Đáp: Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết cho phép các nhà đầu tư nước ngoài tham gia cung cấp dịch vụ vận tải đường bộ (vận tải hành khách và hàng hóa) tại Việt Nam dưới các hình thức và theo các điều kiện sau:

  • Hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác Việt Nam;

  • Thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam trong đó phần vốn góp của phía nước ngoài chiếm không quá 49% vốn điều lệ của liên doanh (từ 11/1/2010, có thể thành lập liên doanh với tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài đến 51% nếu được cơ quan có thẩm quyền, trên cơ sở xem xét nhu cầu thị trường, cho phép) và lái xe trong liên doanh phải là công dân Việt Nam.
Hộp 2 - Tiêu chí xem xét nhu cầu thị trường khi cấp phép cho liên doanh dịch vụ vận tải đường bộ?
Các tiêu chí chính để xem xét nhu cầu thị trường là khả năng tạo công ăn việc làm, khả năng tạo ngoại tệ, khả năng áp dụng công nghệ tiên tiến của liên doanh, bao gồm cả kỹ năng quản lý; khả năng giảm bớt ô nhiễm công nghiệp, khả năng đào tạo nghề cho công nhân Việt Nam.


(Luật sư Vũ Ngọc Dũng (Mobile: 0938188889 – lawyer.vu@bacvietluat.vn) – Công ty Luật Bắc Việt (www.bacvietluat.vn)

Bình luận