Thành lập công ty tư vấn xây dựng

Thành lập công ty tư vấn xây dựng. Luật sư chúng tôi tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc thành lập công ty tư vấn xây dựng như sau:

 A/ Hồ sơ thành lập công ty kinh doanh tư vấn xây dựng bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu;

2. Dự thảo điều lệ công ty được soạn thảo phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp (công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh …);

3. Danh sách cổ đông/ thành viên sáng lập theo mẫu;

4. Các giấy tờ chứng thực cá nhân, giấy tờ chứng minh tư các cổ đông/ thành viên doanh nghiệp như CMND, Đăng ký kinh doanh;

5. Chứng chỉ hành nghề đối với những ngành nghề kinh doanh yêu cầu có chứng chỉ như: thiết kế công trình, giám sát thi công…

6. Quyết định bổ nhiệm đối với người được bổ nhiệm giữ chức danh quản lý của công ty;

7. Những ngành nghề tư vấn xây dựng thường gặp như ( Có chứng chỉ hành nghề)

=> Tư vấn lập dự án xây dựng công trình, tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

=> Tư vấn thẩm định dự án (chứng chỉ kỹ sư định giá);

=> Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, tư vấn đấu thầu;

=> Tư vấn giám sát dự án xây dựng, giám sát hoàn thiện công trình.

Và một số ngành nghề liên quan đến thiết kế sau đây đòi hỏi phải có chứng chỉ hành nghề mới được thực hiện dịch vụ:

- Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng;

- Thiết kế kiến trúc công trình công cộng;

- Thiết kế kiến trúc công trình giao thông;

- Thiết kế kiến trúc công trình đường bộ;

- Thiết kế quy hoạch xây dựng, kiến trúc công trình;

 

Bình luận