Tên công ty: có chắc chắn phát triển thành thương hiệu?

Hãy chắc chắn tên công ty có thể phát triển thành thương hiệu công ty

Khi mới thành lập  công ty quy mô công ty của bạn có thể không lớn nhưng về lâu dài nếu công việc kinh doanh thuận lợi chắc chắn nó sẽ ngày càng mở rộng. Vì vậy hãy chuẩn bị cho việc phát triển thương hiệu ngay từ khi đặt tên công ty.

Cẩn thận hơn bạn có thể kiểm tra nó trên một số trang cung cấp tên miền để tránh sự trùng lắp với tên của các công ty khác.

Tên công ty cần phải đảm bảo:

1.  Tên công ty Bảo hộ được tên thương mại công ty

2.  Tên công ty Bảo hộ được bản quyền khi thiết kế lo gô ( tác phẩm mỹ thuật ứng dụng)

3. Tên công ty Đảm bảo thiết kế logo bảo hộ được nhãn hiệu hàng hoá

4. Tên công ty phải đảm bảo chắc chắn: Tên miền thương hiệu phải chưa bị đăng ký

5. Tên công ty phải đảm bảo người nước ngoaì có thể đọc được ( Chuẩn quốc tế: Ví dụ: Bắc Việt Luật - tên viết tắt là BVL hoàn toàn đọc được khi khách hàng nước ngoài của bạn sử dụng)

( Chúng tôi tư vấn tổng thể giải pháp cho khách hàng không chỉ là việc thành lập doanh nghiệp mà còn: Chiến lược thương hiệu; Nhận diện thương hiệu, biển bảng công ty, các nhận thức công ty; đào tạo kỹ năng sau thành lập – 01686319999)


 

Bình luận