THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng
Sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng
  • THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
  • 25 tháng 10, 2014

Ngày 3/6/2008 Luật Thuế giá trị gia tăng (VAT) được Quốc hội khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ 3 và có hiệu lực áp dụng từ ngày 1/1/2009. Điểm mới cơ bản của Luật thuế này so với Luật VAT ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật