Tin hot

Cổ phần phổ thông

Chủ tịch Hội đồng thành viên
Chủ tịch Hội đồng thành viên
  • Cổ phần phổ thông
  • 25 tháng 10, 2014

Điều 49 Luật Doanh nghiệp quy định: Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty. Chủ tịch Hội ...

Hội đồng thành viên: Quyền hạn và trách nhiệm
Hội đồng thành viên: Quyền hạn và trách nhiệm
  • Cổ phần phổ thông
  • 25 tháng 10, 2014

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên có cơ cấu tổ chức Hội đồng công ty không. Quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan này như thế nào? Trả lời: 1. Theo quy định của Luật doanh nghiệp ...

Hội đồng thành viên: quyền và nghĩa vụ
Hội đồng thành viên: quyền và nghĩa vụ
  • Cổ phần phổ thông
  • 25 tháng 10, 2014

Điều 49 Luật Doanh nghiệp quy định: Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty. Chủ tịch Hội ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật